Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)


Vážení rodičia,

Od 1.9.2021 sa budeme riadiť Školským semaforom [zobraz dokument], ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V súvislosti s týmto semaforom Vás žiadame o predkladanie :

  • „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ dieťaťa – viď. príloha č.1. Takéto vyhlásenie Vás žiadame predkladať pri prvom nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní(vrátane víkendov a sviatkov)
  • Oznámenie o výnimke z karantény – viď. príloha č.2. Za dieťa môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením tohto oznámenia.

DÔLEŽITÝ OZNAM: Poskytovanie dotácií na stravu

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu zákon 544/2010 Z. z. o dotáciách od 1.8. 2021, Vás žiadame o poskytnutie informácií, najneskôr do 08.08.2021 - viac informácií nájdete v nasledovných dokumentoch:

Oznam o zmenách v poskytovaní dotácií na stravu [PDF] Čestné vyhlásenie [RTF] VZN mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 [PDF]Prezentačné video 2019

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: skola@mstatranska23.sk