Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svetVážení rodičia,

na základe usmernenia zriaďovateľa našej materskej školy zo dňa 2.2.2021 Vám oznamujem, že od 3.2.2021 do 7.2.2021 bude potrebné, aby sa aspoň jeden z rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ preukázal negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom vykonaným v období od 27.1.2021.

Na základe rozhodnutia ministra školstva a rozhodnutia zriaďovateľa s účinnosťou od 28.1.2021 je prerušené školské vyučovanie. Toto prerušenie sa netýka materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu.

Z uvedeného dôvodu zriaďovateľ rozhodol, že príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ za mesiac január 2021 nebudú uhrádzať rodičia detí, ktoré MŠ v tomto mesiaci nenavštevovali. Úhrada príspevkov za nasledujúce mesiace bude závisieť od vývoja situácie a režimu prevádzky materskej školy.

Mgr. Iveta Hnidiaková
riaditeľka školy


Prezentačné video 2019

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: skola@mstatranska23.sk