Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

ZÁPIS DO MŠ TATRANSKÁ 23, KOŠICE

Riaditeľka MŠ Tatranská 23 oznamuje termín a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2019/2020:

2.5.2019 v čase 08:00 hod. - 12:00 hod
3.5.2019 v čase 12:00 hod. - 16:00 hod

Podmienky prijímania detí:

  • Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca s dieťaťom a preukáže sa dokladom totožnosti

Počas zápisu detí do MŠ bude umožnená prehliadka priestorov jednej z tried.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné predložiť najneskôr do 6.5.2019 s vyjadrením pediatra.

Aktuality

26.2.2019: PREDŠKOLÁCI

návšteva knižnice - téma: rozprávkové bábkové divadlo

28.2.2019: PREDŠKOLÁCI

beseda "Póla radí deťom" - dopravná výchova spojená s besedou o doprave

12.3.2019: RECITÁCIA V MŠ

prehliadka v recitácii spojená s prezentáciou literárno-dramatického krúžku "Vitamíny v materskej škole"

13.3.2019: UJO ĽUBO

"Ako Kubo šťastie hľadal" - hudobná rozprávka

Prezentačné video 2018

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk