Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

Milí naši priatelia, aj my sme verní dobrým zvykom
a pripíjame sa k vinšovníkom.

Želáme vám...
Nech vás láska stále hreje,
nech vám nikdy smutno nie je.
V novom roku nech vám zdravie slúži,
nech máte vždy to, po čom vaše srdce túži.
Nech starosti žiadne nie sú,
málo obáv, málo stresu.
Veľa smiechu a radosti,
lásky, smiechu do sýtosti.
Nech je každý váš deň krásny,
buďte stále zdraví, šťastní.

Nech sa vám darí v celom roku,
majte len slzičky šťastia v oku.


Kolektív materskej školyAktuality

15.1.2019: Sférické kino

mobilné planerárium v materskej škole - téma "Striedanie dňa a noci"

21.1.2019: Predškoláci

návšteva Verejnej knižnice J. Bocatia v Košiciach

30.1.2019: Otvorená hodina z AJ

pozývame rodičov detí, ktoré navštevujú krúžok anglického jazyka v 1.a 2.triede, na otvorenú hodinu z angličtiny, kde uvidia priebeh krúžkovej činnosti

31.1.2019: Dopravná výchova

"Póla radí deťom" - beseda o doprave a pravidlách chodcov

Prezentačné video 2018

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk