Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet


O Z N A M:

Riaditeľka MŠ Tatranská 23 Košice, na základe pokynov súvisiacich s organizáciou a podmienkami počas COVID – 19 vydáva

ZÁKAZ VSTUPU CUDZÍM OSOBÁM DO PRIESTOROV MŠ

Vstup do priestorov MŠ je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba, okrem zamestnancov materskej školy a rodičov.

Mgr. Iveta Hnidiaková
riaditeľka MŠ

Prezentačné video 2019

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk