Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

ZÁPIS DO MŠ TATRANSKÁ 23, KOŠICE

Riaditeľka MŠ Tatranská 23 oznamuje termín a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2019/2020:

2.5.2019 v čase 08:00 hod. - 12:00 hod
3.5.2019 v čase 12:00 hod. - 16:00 hod

Podmienky prijímania detí:

  • Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca s dieťaťom a preukáže sa dokladom totožnosti

Počas zápisu detí do MŠ bude umožnená prehliadka priestorov jednej z tried.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné predložiť najneskôr do 6.5.2019 s vyjadrením pediatra.

Aktuality

9.4.2019: utorok

USMIEVANKA v materskej škole - hudobný koncert. Vstupné: 1€

9.4.2019: utorok

predškoláci - návšteva knižnice J.Bocatia

15.-16.4.2019: pondelok a utorok

VEĽKONOČNÁ BURZA - pozývame rodičov a priateľov našej školy na výstavku jarných prác spojenú s veľkonočnou burzou. Našu výstavku môžete navštívíť v čase 14:30 - 16:30 hod.

17.4.2019: streda

predškoláci - návšteva PLANETÁRIA v Technickom múzeu v Košiciach. Vstupné: 1€

Prezentačné video 2018

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk