Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet


Vážení rodičia,

Riaditeľka MŠ Tatranská 23 Košice Vám týmto oznamuje, že podľa pokynov zriaďovateľa MŠ a Ministerstva školstva SR bude potrebné od 27.1.2021, aby sa aspoň jeden z rodičov ktorého dieťa navštevuje MŠ, preukázal negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom.

Mgr. Iveta Hnidiaková
riaditeľka školy


Prezentačné video 2019

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: skola@mstatranska23.sk