Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

ZÁPIS DO MŠ TATRANSKÁ 23, KOŠICE

Riaditeľka MŠ Tatranská 23 oznamuje termín a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2019/2020:

2.5.2019 v čase 08:00 hod. - 12:00 hod
3.5.2019 v čase 12:00 hod. - 16:00 hod

Podmienky prijímania detí:

  • Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca s dieťaťom a preukáže sa dokladom totožnosti

Počas zápisu detí do MŠ bude umožnená prehliadka priestorov jednej z tried.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné predložiť najneskôr do 6.5.2019 s vyjadrením pediatra.

Aktuality

15.1.2019: Sférické kino

mobilné planerárium v materskej škole - téma "Striedanie dňa a noci"

21.1.2019: Predškoláci

návšteva Verejnej knižnice J. Bocatia v Košiciach

30.1.2019: Otvorená hodina z AJ

pozývame rodičov detí, ktoré navštevujú krúžok anglického jazyka v 1.a 2.triede, na otvorenú hodinu z angličtiny, kde uvidia priebeh krúžkovej činnosti

31.1.2019: Dopravná výchova

"Póla radí deťom" - beseda o doprave a pravidlách chodcov

Prezentačné video 2018

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk