Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

ROZHODNUTIE o uzatvorení staromestských materských škôl

Rozhodnutie starostu mestskej časti Košice - Staré Mesto [PDF]


ZÁPIS DO MŠ TATRANSKÁ 23, KOŠICE

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou zverejňujeme upravené podmienky k zápisu do materskej školy.

Riaditeľka MŠ Tatranská 23 Košice, týmto zverejňuje termín zápisu a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2020/2021.

1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na šk. rok 2020/2021 môžu rodičia podávať od 30.4.2020 do 31.5.2020.

1.1. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomností detí, odporúčame elektronickou formou na emailovu adresu školy : ms-tatranska@stonline.sk. Tlačivo – žiadosť nájdete na webovej stránke školy: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

1.2. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri zápise nebude vyžadovať, avšak zákonní zástupcovia dodatočne predložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní a spôsobilosti dieťaťa navštevovať riadnu MŠ s ohľadom na jeho fyzické a duševné zdravie.

Podmienky prijatia detí:

Prednostne sa prijímajú deti:

  • s odloženou školskou dochádzkou,
  • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

V Košiciach 2.4.2020


Mgr. Iveta Hnidiaková, Riaditeľka MŠ

Aktuality

PRERUŠENIE PREVÁDZKY:

Na základe rozhodnutia krízového štábu SR budú všetky školy a predškolské zariadenia od 16.3.2020 ZATVORENÉ na 14 dní. Predpokladaný termín otvorenia školy je 30.3.2020.

Mgr. Iveta Hnidiaková
riaditeľka školy

Vážení rodičia!

Na základe opatrení MŠVVaŠ SR z 24.3.2020 uviedol minister školstva SR Branislav Gröhling, že školy a materské školy ostávajú naďalej zatvorené až do odvolania.

Mgr. Iveta Hnidiaková
riaditeľka školy

Vážení rodičia,

Na pokyn zriaďovateľa MČ Košice Staré Mesto sú poplatky (školné, stravné, poplatok za AT a príspevok do rodičovského združenia) pre deti zastavené od 1.4.2020 do odvolania.

Prezentačné video 2019

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk