Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

DLHODOBÉ ZÁMERY A PERSPEKTÍVY

Výchovno–vzdelávací proces

  • stála inovácia a pokrok v práci s deťmi a starostlivosti o ne je zabezpečená metodickými stretnutiami, kurzami, školeniami...
  • získanie ďalších osvedčení o odbornej spôsobilosti a uplatňovaní Lega Dacta v MŠ

Technické zámery

  • rekonštrukcia jednotlivých priestorov školy
  • interiéry tried, okná
  • inovácia technického vybavenia ŠJ
  • úprava školského dvora
  • doplnenie záhradného zariadenia

Čo chceme ?

Aj v budúcnosti sa budeme snažiť čo najviac spríjemniť pobyt detí v našej škole a neustále sa chceme venovať skvalitňovaniu výchovného procesu.

ilustračné foto

Chceme aby sa takto u nás deti cítili aj v budúcnosti
:o)

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: skola@mstatranska23.sk