Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

STRAVOVANIE V NAŠEJ MŠ

Stravovanie je zabezpečované v súlade s platnými nornami pre školské stravovanie. Jedálny lístok je zostavovaný pravidelne - týždenne. Je obohacovaný o zeleninu a ovocie a tie produkty, ktoré sú pre deti v predškolskom veku najdôležitejšie pre zdravý vývin.

Pre rodičov detí organizujeme ochutnávky jedál spojené s poskytnutím receptúr.

A čo hlad ?

Zdravému stravovaniu venujeme veľkú pozornosť a pripravujeme vyvážené jedálne lístky, ktorými zabezpečujeme zdravý vývin našich detí.

ilustračné foto

Naša kuchyňa nie je len zdravá, ale aj chutná

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: skola@mstatranska23.sk